Støttekontakt fra Privat Omsorg Nord. Foto.

Foto: Ingun A. Mæhlum

Enkelte trenger å komme seg ut for å få nye impulser. Andre har behov for assistanse til oppgaver utenfor husets vegger. Noen savner et medmenneske å dele tid og opplevelser med. Sykehjemsbeboere kan ha behov sosialt samvær eller for å komme seg ut på tur. I Helsepartner Omsorg håndplukkes hver enkelt støttekontakt slik at behov, kjemi og interesse stemmer overens.

Personlig opplevelse å være støttekontakt

Å være støttekontakt er en personlig opplevelse og våre ansatte opplever denne delen av jobben som svært meningsfull. Vi tilrettelegger for og assisterer med gå-trening og fysikalske øvelser der det er behov.

Der det trengs ledsager til lege, fysioterapeut, tannlege, frisør eller lignende, stiller vi også opp.

Avlastning i hjemmet

Å være pårørende til eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller pleietrengende kan periodevis være vanskelig og man kan i blant ha behov for fritid og ferie. Helsepartner Omsorg tilbyr avlastning i hjemmet for kortere eller lengre perioder. Dette gir pårørende trygghet og visshet om at omsorgen blir ivaretatt selv om en selv ikke er tilstede.

Ønsker du å vite mer om vårt tilbud om støttekontakt, ledsager og avlastning?

Fyll inn kontaktskjema og vi tar kontakt med deg. Du kan også ringe oss på telefon 406 22 364.
Kontakt meg