Hjemmehjelp fra Privat Omsorg Nord. Foto.

Foto: Ingun A. Mæhlum

Enkelte har behov eller ønsker utover kommunens tilbud. Det kan være praktisk bistand, rydding, klesvask, matlaging eller noen som kan gjøre innkjøp eller gå ærender.

Vi ser hele mennesket i alt vi gjør

Vi i Helsepartner Omsorg vet at hvert medmenneske har sine særegne behov. Ønsket om hjelp til middagslaging eller praktisk bistand kan like mye være et uttrykt behov for tilstedeværelse, omtanke eller omsorg i hverdagen. Vi ser hele mennesket i alt vi gjør, uansett hvilke oppgaver vi utfører for å avlaste, og varsler når vi påviser behov vi mener må følges opp.

Vi skaper forutsigbarhet gjennom å håndplukke et fåtall ansatte for hver kunde og trygghet gjennom tett kontakt mellom ansatte, pårørende og eventuelt hjemmetjenesten.

Ønsker du å vite mer om hjemmehjelp og praktisk bistand?

Fyll inn kontaktskjema og vi tar kontakt med deg. Du kan også ringe oss på telefon 406 22 364. NB! Denne tjenesten opphører 31.12.2021

Kontakt meg