Brukerstyrt personlig assistanse. Foto.

Foto: Ingun A. Mæhlum

BPA Nord AS,  som er vårt søsterfirma er en lokal tilbyder av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i regionen.

Se mer om BPA Nord her