BPA Nord AS,  som er vårt søsterfirma, er en lokal tilbyder av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i regionen.

Se mer om BPA Nord her