Har iverksatt ekstra tiltak for å dempe smitteutbrudd

Det er gjennom de siste dagene avdekket covid-19 hos seks pasienter og fem ansatte ved Helsepartner Omsorg AS avd. St. Elisabeth i Tromsø. En av pasientene er innlagt på UNN. Ingen av de øvrige som har fått påvist smitte opplever per nå sterke symptomer, og alle er satt i isolasjon.

Alle nærkontakter blir kontaktet og får tydelig informasjon og oppfølging fra smittevernmyndighetene.

– I tillegg til våre strenge smittevernprosedyrer, har vi iverksatt ytterligere tiltak for å beskytte våre pasienter og medarbeidere mot smitte, og forebygge smitte mellom pasienter,  sier Hilde Sjurelv, konserndirektør i Helsepartner Nord-Norge.

Avdelingen holdes stengt for alle andre enn pasientene og Helsepartner Omsorgs personell, og samtlige ansatte gjennomfører obligatorisk hurtigtest når de kommer på jobb.

Etter råd fra smittevernmyndighetene skal alle pasientene oppholde seg på sine rom og følges opp der. Ledelsen jobber derfor med å øke bemanningen ytterligere på avdelingen, for å gi best mulig støtte og bistand både til de pasientene som er smittet og til de som ikke er det.

– Situasjonen er alvorlig og krevende, og vårt hovedfokus nå er å beskytte og trygge våre pasienter, pårørende og vårt personell. Jeg er stolt av våre medarbeidere og måten som de står i dette på, avslutter Hilde Sjurelv.