TROMSØ

HYVÄÄ PÄIVÄÄ!

Medarbeidere til testing ved finskegrensen

Helsepartner Nord-Norge trenger flere personer til å gjennomføre testing ved grensen fra Finland (Kilipisjärvi) til Norge. Man trenger ikke helsefaglig bakgrunn og full opplæring vil bli gitt. Konkurransedyktig lønn og ordnete arbeidsforhold hos Helsepartner Omsorg som er arbeidsgiver. Ta kontakt med Trude Wester på telefon 901 56 964 eller trude@helsepartnernordnorge.noSøknad med CV og 2 referanser sendes til: testsenter@helsepartnernordnorge.noKiitos paljon!

TROMSØ

Helsepartner Nord-Norge i Tromsø søker

Medarbeidere til covid 19-testsenter

Helsepartner Nord-Norge skal i nær fremtid opprette et Covid 19-testsenter i Tromsø sentrum, da kommunen behøver å utvide testkapasiteten.Tilbudet vil være for personer uten symptomer på covid-19-sykdom, som av ulike årsaker – primært reising – trenger en negativ covid-test og gyldig attest på dette. Arbeidsoppgavene vil altså dreie seg om å 1) gjennomføre covid-test etter gjeldende prosedyre, 2) registrere og sende testsvar i datasystem, 3) opprettholde gjeldende smittevernregler i lokalet og i køen og 4) skrive ut attester til kunder når prøvesvar kommer tilbake.

Arbeidsoppgavene vil ikke kreve helsefaglig utdannelse, selv om dette er en fordel. All nødvendig opplæring vil bli gitt, det er særlig fokus i opplæringen på krav om prosedyre for smittevernutstyr. Lokalet er i Kaigata 3 i Tromsø.

Arbeidstid vil være:
11:30-16:00 dagvakt
15:45-20:30 kveldsvakt

Det vil også være mulig å gå full vakt 11:30-20:30 ved ønske opp til 4 ganger per uke. Testsenteret er åpent alle dager mandag-søndag.

Ettersom vaktene foregår iført fullt verneutstyr og dette er krevende i seg selv, legger vi i utgangspunktet opp til kortere vakter.

Vi behøver mange ansatte og vikarer til dette tilbudet! Kan du tenke deg å bli med? Det blir mulighet både for faste vakter i turnus og tilkallingsvakter. Lønn etter avtale. Politiattest av nyere dato må fremlegges.

Antatt varighet for dette oppdraget er fra slutten av uke 27 og ut september 2021, med mulighet for forlengelse.

For mer informasjon ta kontakt med Trude i Helsepartner Nord-Norge på telefon: 901 56 964 eller trude@helsepartnernordnorge.no

Søknad med CV og 2 referanser sendes til: testsenter@helsepartnernordnorge.no

 

TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø

Sommerjobb i «Norges arktiske hovedstad» TROMSØ?

Tromsø er en usedvanlig trivelig by som ligger på 69 grader nord og er den største byen i Nord-Norge. Vi teller ca 75 000 innbyggere, samt et stort antall studenter ved universitetet. Byen er omkranset av vill og vakker natur med fantastiske muligheter for friluftsliv og fisking. I tillegg er Tromsø en kulturby med filmfestival, musikkfestivaler, konserter, teater og annet.

Helsepartner Omsorg er et privat helseforetak med hovedkontor i Tromsø. Vi tilbyr hjemmebaserte helsetjenester, praktisk bistand, ledsagertjeneste, helsevikarutleie til nordnorske kommuner mm.

Vi trenger flere sykepleiere , vernepleiere og helsefagarbeidere til vår avdeling for utleie for sommerperioden juni-august med gode muligheter for forlengelse eller fast stilling.

Vi er også på utkikk etter assistenter med helsefaglig erfaring!
Du kan melde deg for regulære vakter eller for enkeltoppdrag. Vaktene er dag/kveld/helg.

Vi tilbyr hyggelig arbeidsmiljø, fleksibel og tilpasset turnus, betalt opplæring, samt konkurransedyktige lønnsbetingelser og pensjon. For tilreisende vikarer dekkes reiseutgifter og bolig stilles til disposisjon.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med

koordinator Kristin Prestø (kristin.presto@helsepartneromsorg.no) på telefon 957 90 322 eller personalkonsulent Riikka Holopainen (riikka@helsepartneromsorg.no) på telefon 904 00 580.

SØK HER

TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø

Vernepleier/miljøterapeut søkes til oppdrag i Salangen

Miljøtjenesten i Salangen har et umiddelbart behov for å styrke bemanningen i en periode fremover. I den forbindelse søker Helsepartner Omsorg etter

VERNEPLEIER/MILJØTERAPEUT

Oppdragets art:

 • Helse- og omsorgstjenester knyttet til enkeltbruker med vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.
 • Bemanning vil være 3:1

Krav:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier eller 3-årig høyskoleutdanning (sosionom, barnevernspedagog e.l)
 • Dokumentert erfaring med arbeid etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.
 • Plettfri vandel, politiattest av nyere dato må fremlegges.

Vi tilbyr:

-Dekket flyreise for tilreisende. Bolig kan stilles til disposisjon.

-Gode lønnsbetingelser

-Døgnåpen vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning for stilling over 20%.

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med koordinator Kristin Prestø på telefon 957 90 322

Søknad merket «Salangen» sendes via søknadsskjema

NORDREISA

Helsepartner Omsorg AS i Nordreisa søker

HELSEFAGARBEIDERE

Oppdragets art:

 • arbeid i en bolig for to beboere (menn) med nedsatt psykisk funksjonsevne. 1:1 bemanning dag/aften, 2:1 bemanning natt. Turnus: lange vakter 12,5 timer dag/aften og natt 11,25 timer.

Periode:

Vikar A: 19.06.-15.08. gjennomsnitt 33,5 timer pr. uke i perioden (inkl. opplæring), lengre friperioder i turnusen.

Vikar B: 03.07.-27.08. gjennomsnitt 31,8 timer pr. uke i perioden (inkl. opplæring), lengre friperioder i turnusen.

Krav:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Plettfri vandel, politiattest av nyere dato må fremlegges.
 • Norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

-Dekket flyreise for tilreisende. Bolig kan stilles til disposisjon.

-Gode lønnsbetingelser

-Døgnåpen vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning for stilling over 20%.

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med koordinator Kristin Prestø på telefon 957 90 322

Søknad merket «Nordreisa» sendes via søknadsskjema:

TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø

Sommerjobb i «Norges arktiske hovedstad» TROMSØ?

Tromsø er en usedvanlig trivelig by som ligger på 69 grader nord og er den største byen i Nord-Norge. Vi teller ca 75 000 innbyggere, samt et stort antall studenter ved universitetet. Byen er omkranset av vill og vakker natur med fantastiske muligheter for friluftsliv og fisking. I tillegg er Tromsø en kulturby med filmfestival, musikkfestivaler, konserter, teater og annet.

Helsepartner Omsorg er et privat helseforetak med hovedkontor i Tromsø. Vi tilbyr hjemmebaserte helsetjenester, praktisk bistand, ledsagertjeneste, helsevikarutleie til nordnorske kommuner mm.

Vi trenger flere sykepleiere , vernepleiere og helsefagarbeidere til vår avdeling for utleie for sommerperioden juni-august med gode muligheter for forlengelse eller fast stilling.

Vi er også på utkikk etter assistenter med helsefaglig erfaring!
Du kan melde deg for regulære vakter eller for enkeltoppdrag. Vaktene er dag/kveld/helg.

Vi tilbyr hyggelig arbeidsmiljø, fleksibel og tilpasset turnus, betalt opplæring, samt konkurransedyktige lønnsbetingelser og pensjon. For tilreisende vikarer dekkes reiseutgifter og bolig stilles til disposisjon.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med

koordinator Kristin Prestø (kristin.presto@helsepartneromsorg.no) på telefon 957 90 322 eller personalkonsulent Riikka Holopainen (riikka@helsepartneromsorg.no) på telefon 904 00 580.

SØK HER

TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø

Vernepleier/miljøterapeut søkes til oppdrag i Salangen

Miljøtjenesten i Salangen har et umiddelbart behov for å styrke bemanningen i en periode fremover. I den forbindelse søker Helsepartner Omsorg etter

VERNEPLEIER/MILJØTERAPEUT

Oppdragets art:

 • Helse- og omsorgstjenester knyttet til enkeltbruker med vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.
 • Bemanning vil være 3:1

Krav:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier eller 3-årig høyskoleutdanning (sosionom, barnevernspedagog e.l)
 • Dokumentert erfaring med arbeid etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.
 • Plettfri vandel, politiattest av nyere dato må fremlegges.

Vi tilbyr:

-Dekket flyreise for tilreisende. Bolig kan stilles til disposisjon.

-Gode lønnsbetingelser

-Døgnåpen vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning for stilling over 20%.

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med koordinator Kristin Prestø på telefon 957 90 322

Søknad merket «Salangen» sendes via søknadsskjema

NORDREISA

Helsepartner Omsorg AS i Nordreisa søker

HELSEFAGARBEIDERE

Oppdragets art:

 • arbeid i en bolig for to beboere (menn) med nedsatt psykisk funksjonsevne. 1:1 bemanning dag/aften, 2:1 bemanning natt. Turnus: lange vakter 12,5 timer dag/aften og natt 11,25 timer.

Periode:

Vikar A: 19.06.-15.08. gjennomsnitt 33,5 timer pr. uke i perioden (inkl. opplæring), lengre friperioder i turnusen.

Vikar B: 03.07.-27.08. gjennomsnitt 31,8 timer pr. uke i perioden (inkl. opplæring), lengre friperioder i turnusen.

Krav:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Plettfri vandel, politiattest av nyere dato må fremlegges.
 • Norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

-Dekket flyreise for tilreisende. Bolig kan stilles til disposisjon.

-Gode lønnsbetingelser

-Døgnåpen vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning for stilling over 20%.

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med koordinator Kristin Prestø på telefon 957 90 322

Søknad merket «Nordreisa» sendes via søknadsskjema:

SØK HER

TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø

Kjære sykepleier, vi har fast 100% stilling til deg

Helsepartner Omsorg AS søker etter engasjert sykepleier til ulike oppdrag i Tromsø fra snarest. Dag-, aften- og nattevakter etter turnus. Stillingsprosent 100 % fast stilling, men kan tilpasses og deles opp etter ønske.

Kvalifikasjoner vi ser etter:

· Du har autorisasjon som sykepleier

· Du må like å jobbe med eldre og ha en evne til å bygge gode relasjoner rundt deg.

· Du behersker et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig

· Du er fleksibel og god på å finne løsninger

· Du er dedikert til ditt yrke og gjerning

· Du kan jobbe selvstendig og i team.

· Du er engasjert og lærevillig. God opplæring vil bli gitt, slik at du skal føle deg trygg i ditt arbeid.

Vi tilbyr:

· Gode lønnsbetingelser

· Flyreise og bolig for tilreisende

· Vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Ulike turnusordninger kan forhandles. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.

Søknadsfrist: Snarest

Den som ansettes må fremlegge politiattest av nyere dato.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med koordinator Kristin Prestø på epost: kristin.presto@helsepartneromsorg.no eller telefon 957 90 322.

Søknad merket «Kjære sykepleier» med CV sendes e-post: kristin.presto@helsepartneromsorg.no

SØK HER

TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø

Engasjert og dedikert helsefagarbeider (svangerskapsvikariat)

Helsepartner Omsorg AS søker etter engasjert helsefagarbeider til et oppdrag som involverer et lite barn. Dag-, aften- og nattevakter etter turnus. Arbeidssted Tromsø. Stillingsprosent 60 %, vikariat fra 1. juli 2021-21. april 2022.

Kvalifikasjoner vi ser etter:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Du må like å jobbe med barn og ha en evne til å bygge gode relasjoner rundt deg.
 • Erfaring med tracheostomi er en klar fordel.
 • Behersker et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Du er fleksibel og god på å finne løsninger
 • Kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Engasjert og lærevillig. God opplæring vil bli gitt, slik at du skal føle deg trygg i ditt arbeid.

Vi tilbyr:

 • Flyreise og bolig for tilreisende
 • Gode lønnsbetingelser
 • Døgnåpen vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Ulike turnusordninger tilbys/kan forhandles. Vi søker både faste stillinger og vikariat av ulik varighet og størrelse. Stillingsbrøk og antall dager totalt vil avhenge av hvor mye du kan jobbe. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Den som ansettes må fremlegge politiattest av nyere dato.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med avdelingsleder Monica Blindheim på tlf 915 98 171.

Søknad merket «Personell barn» med CV sendes e-post: monica@helsepartneromsorg.no

SØK HER

TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø

Helsepersonell søkes til sykehjem (korttidsplass)

Helsepartner Omsorg AS søker etter engasjerte sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter til opppdrag på sykehjem (korttidsplasser) i Tromsø fra snarest og foreløpig i 6 måneder. Mulighet for forlengelse, også i kommuner utenfor Tromsø. Dag-, aften- og nattevakter etter turnus. Stillingsprosent 100 %, men kan tilpasses og deles opp etter ønske.
Kvalifikasjoner vi ser etter:-Autorisasjon som sykepleier, helsefagarbeider-Du må like å jobbe med eldre og ha en evne til å bygge gode relasjoner rundt deg.

 • Behersker et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Du er fleksibel og god på å finne løsninger
 • Kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Engasjert og lærevillig. God opplæring vil bli gitt, slik at du skal føle deg trygg i ditt arbeid.

Vi tilbyr:

-Flyreise og bolig for tilreisende

-Gode lønnsbetingelser

-Døgnåpen vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Ulike turnusordninger kan forhandles. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Den som ansettes må fremlegge politiattest av nyere dato.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med koordinator Kristin Prestø på epost: kristin.presto@helsepartneromsorg.no eller telefon 957 90 322.

Søknad merket «Helsepersonell korttid» med CV sendes e-post: kristin.presto@helsepartneromsorg.no

SØK HER

TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS Avd Tromsø, Troms og Finnmark

Engasjerte og dedikerte sykepleiere søkes

Helsepartner Omsorg AS søker etter engasjerte sykepleiere til opppdrag på sykehjem i Tromsø fra snarest og foreløpig ut juni. Mulighet for forlengelse, men da i kommuner utenfor Tromsø. Dag-, aften- og nattevakter etter turnus. Stillingsprosent 100 %, men kan tilpasses og deles opp etter ønske.
Kvalifikasjoner vi ser etter:-Autorisasjon som sykepleier-Du må like å jobbe med eldreog ha en evne til å bygge gode relasjoner rundt deg.

 • Behersker et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Du er fleksibel og god på å finne løsninger
 • Kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Engasjert og lærevillig. God opplæring vil bli gitt, slik at du skal føle deg trygg i ditt arbeid.

Vi tilbyr:

-Flyreise og bolig for tilreisende

-Gode lønnsbetingelser

-Døgnåpen vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Ulike turnusordninger kan forhandles. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Den som ansettes må fremlegge politiattest av nyere dato.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med personalkonsulent Riikka Holopainen på epost: riikka@helsepartneromsorg.no eller telefon 406 22 364 (vakttelefon).

Søknad merket «Sykepleier Tromsø» med CV sendes e-post: riikka@helsepartneromsorg.no

SØK HER

LAVANGEN

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø, Troms og Finnmark

Vi trenger sykepleiere til Lavangen for sommeren

 

Helsepartner Omsorg AS søker etter engasjert sykepleiere til vikariat i Lavangen kommune ca 20 mil fra Tromsø. Stillingsprosent er 100 % og arbeidet vil foregå på Lavangsheimen sykehjem. Fra 21.6-16.8.2021Kvalifikasjoner vi ser etter:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Du må like å jobbe med mennesker og ha en evne til å bygge gode relasjoner rundt deg.
 • Behersker et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Du er fleksibel og god på å finne løsninger
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Engasjert og lærevillig.

Vi tilbyr:

 • Flyreise og bolig for tilreisende
 • Gode lønnsbetingelser
 • Vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.
 • God opplæring , slik at du skal føle deg trygg i ditt arbeid.

Arbeidstid og lønn: Turnus. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning. Fra 21.6-16.8.2021

Arbeidssted: Lavangen kommune, Lavangsheimen sykehjem

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Den som ansettes må fremlegge politiattest av nyere dato.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med koordinator Kristin Prestø på e-post: kristin.presto@helsepartneromsorg.no telefon 957 90 322

Søknad merket «Lavangen» med CV sendes e-post: kristin.presto@helsepartneromsorg.no

SØK HER

ALTA

Helsepartner Omsorg AS avd Alta, Alta, Troms og Finnmark

Er du helsefagarbeider og har lyst å jobbe i Alta en periode?

Helsepartner Omsorg AS søker etter engasjerte helsefagarbeidere til vikariat i Alta. Stillingsprosent er 100 % og arbeidet er på Opptreningssenteret OiF.
Kvalifikasjoner vi ser etter:
· Autorisasjon som helsefagarbeider
· Du må like å jobbe med mennesker og ha en evne til å bygge gode relasjoner rundt deg.
· Behersker et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
· Du er fleksibel og god på å finne løsninger
· Kan jobbe selvstendig og i team
· Engasjert og lærevillig.
Vi tilbyr:· Flyreise og bolig for tilreisende· Gode lønnsbetingelser· Vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.· God opplæring, slik at du skal føle deg trygg i ditt arbeid.
Arbeidstid og lønn: Turnus. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.
Arbeidssted: OiF, Alta.
Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende. Den som ansettes må fremlegge politiattest av nyere dato. Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med personalkonsulent Riikka Holopainen på epost: riikka@helsepartneromsorg.no eller telefon 406 22 364 (vakttelefon).Søknad merket «OiF» med CV sendes e-post: riikka@helsepartneromsorg.no
SØK HER

KAUTOKEINO

Helsepartner Omsorg AS, Guovdageaidnu Kautokeino

Er du sykepleier og vil oppleve Kautokeino?

Helsepartner Omsorg AS søker etter engasjert sykepleiere til et vikariat i vakre Kautokeino. Stillingsprosent er 100 % og arbeidet vil i hovedsak være i hjemmetjenesten. Vakter på sykehjem kan forekomme. Fra juni og ut august 2021.
Kvalifikasjoner vi ser etter:-Autorisasjon som sykepleier-Du må like å jobbe med mennesker og ha en evne til å bygge gode relasjoner rundt deg.

 • Behersker et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Du er fleksibel og god på å finne løsninger
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Engasjert og lærevillig.

Vi tilbyr:

-Flyreise og bolig for tilreisende

-Gode lønnsbetingelser

-Vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

– God opplæring , slik at du skal føle deg trygg i ditt arbeid.

Arbeidstid og lønn: Turnus. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.

Arbeidssted: Guovdageaidnu-Kautokeino kommune ligger på Finnmarksvidda og grenser i nord til Alta, i øst til Kárášjohka/Karasjok, i vest til Troms, i sør til Finland. I utstrekning er Kautokeino Norges største kommune.

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Den som ansettes må fremlegge politiattest av nyere dato.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med personalkonsulent Riikka Holopainen på epost: riikka@helsepartneromsorg.no eller telefon 406 22 364 (vakttelefon)

Søknad merket «Kautokeino» med CV sendes e-post: riikka@helsepartneromsorg.no

SØK HER