Privat Omsorg Nord ble etablert i Tromsø i 2001. Bakgrunnen var at enkelte innbyggere hadde behov utover det kommunen kunne tilby.

I 2021 ble vi til Helsepartner Omsorg, som er en del av Helsepartner Nord-Norge. Vi tilbyr praktisk bistand og helsehjelp til privatkunder og leier ut helsepersonell til kommuner i Nord-Norge.

I dag er vi over 300 hel- og deltidsansatte i flere nordnorske kommuner med hovedkontor i Tromsø. Hver måned har vi nær oppfølging av hundrevis med svært forskjellige behov i ulike livssituasjoner.

Respekt, ydmykhet og omsorg i alt vi gjør

Hvert menneske er forskjellig, med sin egen historie. Vi møter alle med respekt og ydmykhet for det livet de ønsker å leve. Derfor yter vi omsorg fullt og helt på kundens premisser. Det vil si at vi skreddersyr og planlegger omsorgstjenestene ned til hver minste detalj sammen med kunden og eventuelle pårørende.

Kontinuitet, tilstedeværelse og forutsigbarhet for kunden

Å be om hjelp krever mot. Vi vet at det i begynnelsen kan være vanskelig å åpne hjemmet sitt for andre. Derfor bygger vi tillit gjennom forutsigbarhet, tilstedeværelse og grundighet. Hver hjelpetrengende får tildelt en nøkkelperson som lytter og lærer vedkommende og familien å kjenne godt. Vi kommer til avtalte tidspunkt med det samme vennlige fjeset hver gang. Vi er også fleksible ved skiftende behov.

Oppfølging og rutiner sikrer høy faglig kvalitet

I Privat Omsorg Nord har vi tett intern oppfølging av alle kunder og fokus på god intern kommunikasjon. Ved sykdom eller ferieavvikling får vikaren en grundig beskrivelse av kundens behov og rutiner. Gjennom kontinuerlig faglig oppdatering sikrer vi at alle ansatte yter den beste hjelpen som kan gis. Vi kan sette i gang umiddelbart og har ingen ventetid. En trenger heller ikke henvisning fra lege.

Våre kunder skal være trygg på at alle våre tjenester er av høy faglig kvalitet allerede fra første kartleggingssamtale.

Helsepartner Omsorg – et godt sted å jobbe

Som ansatt hos oss skal du føle deg ivaretatt. Du skal oppleve at beslutningsveiene er korte og enkle. Du skal oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor. Du skal oppleve vennlighet og åpenhet i møte med din leder og dine kolleger.