Fra 1. januar 2015 får alle som oppfyller kravene til brukerstyrt personlig assistanse etter bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven, nå en lovfestet rett til dette. Rettigheten gjelder for alle personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Godkjent leverandør av BPA-tjenester

Privat Omsorg Nord, under navnet BPA Nord, er godkjent leverandør av BPA-tjenester (Brukerstyrt Personlig Assistanse) i Tromsø, Harstad og Narvik. Du må rette en skriftlig søknad til kommunen v/Tildelingskontoret. Når du har fått vedtak fra kommunen, kan du administrere hele ordningen selv, eller du kan velge fritt mellom aktører som har godkjenning for denne typen tjenester.

Det er du som bestemmer hvilke assistenter du vil ansette og det er opp til deg som arbeidsleder å velge hvordan du vil disponere timene du har fått vedtak på.

BPA Nord kan hjelpe deg å ansette assistenter, eller du kan finne din assistent blant våre ansatte. Vi ønsker i samarbeid med deg å finne assistenter med personlig egnethet og kvalifikasjoner, slik at dine behov og ønsker blir ivaretatt. Om du allerede har assistenter og ønsker å beholde dem, kan de bli ansatt hos oss.

Vi er opptatt av service, trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet

Det er viktig for oss at BPA gjør at du får muligheten til å leve et friere og mer selvstendig liv. Du skal ha mulighet til å gjøre personlige valg og være en aktiv deltaker i samfunnet. Vi er opptatt av service, trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet.
Les omtale på nordlys.no om en av våre fornøyde kunder

Ønsker du å vite mer om BPA?

Fyll inn kontaktskjema og vi tar kontakt med deg. Du kan også ringe oss på telefon 406 22 364.