4. mars 2020, like før landet stengte ned, ble Elin og Sverre foreldre til lille Klara på UNN i Tromsø. Av ulike grunner måtte Klara forløses med keisersnitt i svangerskapsuke 25, og ble med det en av de minste premature babyene som har overlevd i Norge. Klara var veksthemmet i løpet av svangerskapet, og hadde dermed ekstra underutviklede organer. Barn født i uke 25 veier som regel 7-800 gram, men lille Klara veide bare 332 gram når hun kom til verden.

 

 

Mens resten av landet var opptatt av pandemi, hjemmekontor og nedstengning, gikk den lille familien i gang med sitt livs mest krevende kamp for å få se Klara vokse opp. Veien frem til den lille familien kunne ta med seg Klara hjem har vært full av oppturer, nervøsitet, glede og fortvilelse. Klara har hatt mange helseutfordringer og det har vært nødvendig med hjerte- og lungeredning mer enn 10 ganger. Men lille Klara ga seg ikke så lett, og har kjempet seg gjennom alle utfordringer hun har møtt. Blant dem lungesykdommen Bronkopulmonal dysplasi (BPD), som skyldes manglende utvikling av lungene hos for tidlig fødte barn. De fleste barn vokser av seg denne lungesykdommen, men det kan være behov for pustehjelp i lang tid etter fødselen.

 

 

Helseutfordringene og inngrepene for Klara har stått i kø, men den tøffe lille jenta har fortsatt å kjempe og vokse seg større og sterkere. Og endelig, 18. januar 2021 over et halvt år etter fødsel, kom den store dagen da legene bestemte at Klara er ferdigbehandlet og utskrivningsklar. Den lille familien kunne endelig forlate sykehuset og starte på hverdagen sammen hjemme.

 

 

 

 

Foreldrene til Klara forteller at hjemmetjeneste i ordinær betydning fra kommunen ikke ville fungert for dem. Å ha mennesker så tett innpå seg store deler av døgnet kan oppleves belastende og slitsomt, men Elin og Sverre føler det har lettet situasjonen for dem å ha et privat selskap med stabile og trygge ansatte med erfaring og kompetanse i denne rollen.

 

 

 

 

 

Klara har trakeostomi og hjemmerespirator og er derfor avhengig av at en våken person passer på at pustemaskin ikke stopper om natta, samt gir familien assistanse i hjemmet på dagtid. Og her er det Helsepartner Omsorg (HPO) kommer inn i bildet. HPO har lang erfaring med denne pasientgruppa og blir i mange tilfeller leid inn av kommunene for å løse pasienten og familiens behov i krevende sykdomsforløp. Familien får en egen koordinator å forholde seg til, noe som gjøre kommunikasjonen enkel, nær og tydelig. «Vi er veldig fornøyde med at Helsepartner Omsorg har vært så fleksible og løsningsorienterte. De gjorde det mulig for oss å starte livet vårt hjemme med Klara, etter 10,5 måneder i et lite rom på sykehus» forteller Elin og Sverre

 

 

Vi setter stor pris på tryggheten og stabiliteten vi får gjennom ansatte fra Helsepartner Omsorg. Vi opplever at de er håndplukket til oppgaven – flere har erfaring med barn med trach fra før, og har en faglig tyngde og trygghet. Alle er dedikerte og vil alltid vårt beste. En ansatt har barn på samme alder som Klara selv, og det er godt å få bekreftelse på at Klaras utvikling ikke er så ulik andre på samme alder» forteller Elin og Sverre.