Steffen (31) lider av en  muskelsykdom og har behov for hjelp døgnet rundt. Livet er blitt lettere etter at Privat Omsorg Nord overtok omsorgen for han fra Tromsø kommune, sier han en en reportasje til «Nordlys» 12. april 2017. Nå vil den politiske ledelse i Tromsø frata Steffen muligheten til å velge sine pleiere gjennom ordningen Fritt brukervalg og Steffen er bekymret for hva som skjer i fremtiden. Les reportasjen her (Foto Astrid Øvre Helland, Nordlys)