TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø

Vi søker sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter

Tromsø er en usedvanlig trivelig by som ligger på 69 grader nord og er den største byen i Nord-Norge. Vi teller ca. 75 000 innbyggere, samt et stort antall studenter ved universitetet. Byen er omkranset av vill og vakker natur med fantastiske muligheter for friluftsliv og fisking. I tillegg er Tromsø en urban kulturby med filmfestival, musikkfestivaler, konserter, teater og annet.

Helsepartner Omsorg er et privat helseforetak med hovedkontor i Tromsø. Vi tilbyr hjemmebaserte helsetjenester, praktisk bistand, ledsagertjeneste, helsevikarutleie til nordnorske kommuner mm.

Vi trenger flere sykepleierevernepleiere og helsefagarbeidere til våre avdelinger. Vi er også på utkikk etter assistenter med helsefaglig erfaring. Du kan melde deg for regulære vakter eller for enkeltoppdrag. Vaktene er dag/kveld/helg.

Vi tilbyr hyggelig arbeidsmiljø, fleksibel og tilpasset turnus, betalt opplæring, samt konkurransedyktige lønnsbetingelser og pensjon. For tilreisende vikarer dekkes reiseutgifter og bolig stilles til disposisjon.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med:

koordinator Kristin Prestø (kristin.presto@helsepartneromsorg.no) på telefon 957 90 322 eller personalkonsulent Riikka Holopainen (riikka@helsepartneromsorg.no) på telefon 904 00 580.

SØK HER

TROMSØ

Helsepartner Nord-Norge i Tromsø søker

Medarbeidere til covid 19-testsenter

Helsepartner Nord-Norge skal i nær fremtid opprette et Covid 19-testsenter i Tromsø sentrum, da kommunen behøver å utvide testkapasiteten.Tilbudet vil være for personer uten symptomer på covid-19-sykdom, som av ulike årsaker – primært reising – trenger en negativ covid-test og gyldig attest på dette. Arbeidsoppgavene vil altså dreie seg om å 1) gjennomføre covid-test etter gjeldende prosedyre, 2) registrere og sende testsvar i datasystem, 3) opprettholde gjeldende smittevernregler i lokalet og i køen og 4) skrive ut attester til kunder når prøvesvar kommer tilbake.Arbeidsoppgavene vil ikke kreve helsefaglig utdannelse, selv om dette er en fordel. All nødvendig opplæring vil bli gitt, det er særlig fokus i opplæringen på krav om prosedyre for smittevernutstyr. Lokalet er i Kaigata 3 i Tromsø.Arbeidstid vil være:
11:30-16:00 dagvakt
15:45-20:30 kveldsvaktDet vil også være mulig å gå full vakt 11:30-20:30 ved ønske opp til 4 ganger per uke. Testsenteret er åpent alle dager mandag-søndag.Ettersom vaktene foregår iført fullt verneutstyr og dette er krevende i seg selv, legger vi i utgangspunktet opp til kortere vakter.Vi behøver mange ansatte og vikarer til dette tilbudet! Kan du tenke deg å bli med? Det blir mulighet både for faste vakter i turnus og tilkallingsvakter. Lønn etter avtale. Politiattest av nyere dato må fremlegges.Antatt varighet for dette oppdraget er fra slutten av uke 27 og ut september 2021, med mulighet for forlengelse.For mer informasjon ta kontakt med Trude i Helsepartner Nord-Norge på telefon: 901 56 964 eller trude@helsepartnernordnorge.no

Søknad med CV og 2 referanser sendes til: testsenter@helsepartnernordnorge.no

 

SØK HER

TROMSØ

Helsepartner Omsorg AS avd Tromsø

Kjære sykepleier, vi har fast 100% stilling til deg

Helsepartner Omsorg AS søker etter engasjert sykepleier til ulike oppdrag i Tromsø fra snarest. Dag-, aften- og nattevakter etter turnus. Stillingsprosent 100 % fast stilling, men kan tilpasses og deles opp etter ønske.

Kvalifikasjoner vi ser etter:

· Du har autorisasjon som sykepleier

· Du må like å jobbe med eldre og ha en evne til å bygge gode relasjoner rundt deg.

· Du behersker et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig

· Du er fleksibel og god på å finne løsninger

· Du er dedikert til ditt yrke og gjerning

· Du kan jobbe selvstendig og i team.

· Du er engasjert og lærevillig. God opplæring vil bli gitt, slik at du skal føle deg trygg i ditt arbeid.

Vi tilbyr:

· Gode lønnsbetingelser

· Flyreise og bolig for tilreisende

· Vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Ulike turnusordninger kan forhandles. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.

Søknadsfrist: Snarest

Den som ansettes må fremlegge politiattest av nyere dato.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med koordinator Kristin Prestø på epost: kristin.presto@helsepartneromsorg.no eller telefon 957 90 322.

Søknad merket «Kjære sykepleier» med CV sendes e-post: kristin.presto@helsepartneromsorg.no

SØK HER