Kristian Skoglund er rammet av en alvorlig muskelsykdom. Nå kjemper han for å få hjelp til å leve et verdig liv. Muskelsykdommen spinalmuskelatrofi type 3 førte til at Kristian havnet i rullestol allerede som seksåring. Og han blir stadig sykere.

Full hjelp i Tromsø
I tre år studerte Skoglund historie ved Universitetet i Tromsø. Her fikk han 168 timer i uka med brukerstyrt personlig assistent (BPA). – Det var helt fantastisk. Jeg hadde tre assistenter som delte døgnet mellom seg. Det betydde at jeg kunne være med på det jeg ville, og jeg hadde hjelp hele døgnet. Jeg kunne legge meg og stå opp når jeg ville, sier Skoglund.
Etter hvert måtte han gi opp studiene. Han flyttet hjem til Harstad, og bor sammen med mor. I januar søkte han Harstad kommune om brukerstyrt personlig assistanse, og ble avspist med 59 timer i uka – 109 færre timer enn han fikk i Tromsø.

Fortvilet
– Jeg har erklæring fra to fastleger som sier jeg trenger hjelp 24 timer i døgnet, men det blir det ikke tatt hensyn til, sier den unge mannen. Han er oppgitt og frustrert over å måtte bruke krefter på å kjempe for å få de rettighetene han har krav på. – Jeg har opplevd hvor mye enklere livet var å leve i Tromsø da jeg hadde assistent hele døgnet. I Harstad må jeg klare meg med rundt 8 timer hjelp i døgnet, i tillegg til at hjemmesykepleien er innom om natta og snur meg. Men det igjen betyr at jeg nesten aldri får sove ordentlig en eneste natt, sier 22-åringen.

Utgiftspost
Det ble et stort nederlag for Kristian å venne seg til at han ikke lenger kan legge seg når han vil, stå opp når han vil og gå på kino når han får lyst. – Kanskje er det vanskelig for andre å forstå dette. Men bare vit at det er skikkelig vondt ikke å få bestemme over sitt eget liv. Nå er det kommunen avgjør når jeg må legge meg.
Alt dette får meg til å tenke på mottoet til Harstad kommune som er «Attraktiv hele livet». De burde legge til: «så lenge du ikke er en utgiftspost for oss»
Skoglund har klaget på vedtaket om 59 timer BPA i uka, men har fått avslag. Blant annet har han fått beskjed om at kommunen ikke gir BPA om natta. Nå er klagen sendt til Fylkesmannen i Troms.
– Jeg har ikke særlig håp om å få støtte der, sier Kristian Skoglund. Han legger til at han ikke hadde klart seg uten hjelp fra mor. 

– Vi forholder oss til lovverket
Leder i utvalg for helse- og omsorg, Kjetil Bjørkelund, sier at han ikke har grunn til å tro at Harstad er strengere med å tildele BPA enn andre kommuner. Vi er nødt til å forholde oss til lovverket og gi brukerstyrt personlig asssistanse til de som har krav på det, sier Bjørkelund. Han viser forøvrig til at helse- og omsorgstjenesten i Harstad gir betydelig mer tjeneste enn sammenlignbare kommuner. – De som blir tildelt BPA kan velge mellom ni tilbydere, sier han. Bjørkelund var til stede i starten på dialogmøtet om BPA, men måtte forlate før møtet var slutt.
Turid Ingebrigtsen, Harstad Tidende 3.12.2019 (Foto: Ivar Paulsen)