Landsdelsavisen Nordlys sin leder 6. desember hadde overskriften «Profitører og ideolgisk blindhet». Partiet Rødt, som er et av de regjerende samarbeidspartiene i Tromsø, har en gruppeleder som uttaler at det er viktig å holde, det han kaller «private velferdsprofitører», borte fra å utføre omsorgstjenester i kommunen.  I neste øyeblikk uttaler samme gruppeleder at det er viktig for kommunen å ha et godt samarbeid med næringslivet i Tromsø! Forvirrende? Les selv!