Nord-Norges største avis «Nordlys» kommer med historisk støtte til private helsebedrifter i sin leder 10. april. Bakgrunnen er Tromsø kommunes politiske ledelse sin beslutning om å frata eldre og syke innbyggere muligheten til å velge Privat Omsorg Nord for å utføre hjemmetjenester i sitt eget hjem. Det er kun kommunen som skal utføre disse tjenestene, i følge leder i Helse- og omsorgskomiteen, Gunhild Johansen (SV). Privat Omsorg Nord er svært glad for at Nordlys setter denne saken på agendaen. Det foreligger pr i dag ingen gode argumenter for å frata brukerne denne valgmuligheten. Lederen kan leses i sin helhet her