Helsepartner Omsorg AS i Nordreisa søker

HELSEFAGARBEIDERE

Oppdragets art:
– arbeid i en bolig for to beboere (menn) med nedsatt psykisk funksjonsevne.
1:1 bemanning dag/aften
2:1 bemanning natt.
Turnus: lange vakter 12,5 timer dag/aften og natt 11,25 timer.Periode:Vikar A: 19.06.-15.08. gjennomsnitt 33,5 timer pr. uke i perioden (inkl. opplæring), lengre friperioder i turnusen.Vikar B: 03.07.-27.08. gjennomsnitt 31,8 timer pr. uke i perioden (inkl. opplæring), lengre friperioder i turnusen.

Krav:

  • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
  • Plettfri vandel, politiattest av nyere dato må fremlegges.
  • Norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

-Dekket flyreise for tilreisende. Bolig kan stilles til disposisjon.

-Gode lønnsbetingelser

-Døgnåpen vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå.

Arbeidstid og lønn: Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og pensjonsordning for stilling over 20%.

Søknadsfrist: Snarest og ansettelser skjer fortløpende.

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål ta gjerne kontakt med koordinator Kristin Prestø på telefon 957 90 322

Søknad merket «Nordreisa» sendes via søknadsskjema [SØK HER]