Direktør i Privat Omsorg Nord, Trude Wester, korrigerer en rekke faktafeil fremsatt av leder i helse- og omsorgskomiteen vedrørende private aktører i hjemmetjenesten i Tromsø. Les og lær! Debattinnlegget finner du her
Foto: Inger Præsteng Thuen, Nordlys