For deg som er BPA-assistent eller tenker å bli det, er det viktig å notere seg følgende:

  • Den som mottar BPA-tjenester eller en pårørende er som regel arbeidsleder.
  • Det er arbeidsleder som intervjuer og ansetter sine assistenter.
  • Privat Omsorg Nord er arbeidsgiver og tar seg av arbeidskontrakter, lønn, pensjon mm.
  • Privat Omsorg Nord er opptatt av at assistenter skal føle seg verdsatt gjennom godt samarbeid og gode betingelser.
  • Assistentene skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.
  • Assistentene får adgang til digitale verktøy (Tamigo) for timelisteføring og turnusoversikt.
  • Assistentene får tilbud om ulike kurs.

Som assistent i BPA-ordningen er det viktig å være fleksibel og lyttende. Du skal hjelpe til med daglige gjøremål, i og utenfor hjemmet eller i jobb- og skolesituasjon.

Som ansatt i Privat Omsorg Nords BPA-ordning vil du få tilbud om ulike kurs. Vår samarbeidspartner og kursholder er Silje Gislefoss Netland, vernepleier med master i spesialpedagogikk.

Ønsker du å jobbe som BPA-assistent i Privat Omsorg Nord? Sjekk våre ledige stillinger på nav.no eller kontakt oss på telefon 406 22 364 eller send en åpen søknad til post@helsepartneromsorg.no