greteoglillybakfra_web

Foto: Cathrin Rasmussen

Hvem har rett til BPA?

Fra 1.1.2015 ble BPA en rettighet i Norge. Alle med behov for bistand har rett til å få kommunens bistandstjenester organisert som BPA dersom man oppfyller bestemte kriterier. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd.

Arbeidsleders rolle i BPA-ordningen

Det viktig at du som arbeidsleder har god kunnskap om hva din rolle innebærer for at din BPA-ordning skal fungere på best mulig måte. Privat Omsorg Nord tilbyr:

 • Vikarordning ved sykdom hos dine assistenter.
 • Digitale verktøy for timelisteføring og turnusplanlegging.
 • Kurs der viktige områder som lovverk, konflikthåndtering, intervjutrening m.m. blir gjennomgått.
 • Hjelp til rekruttering og ansettelse av assistenter.
 • Tett oppfølgning og egen BPA-koordinator.

Jeg fikk JA fra kommunen

Når du har fått vedtak fra kommunen, kan du administrere hele ordningen selv, eller du kan velge Privat Omsorg Nord som støttespiller. Som arbeidsleder er du som bestemmer hvilke assistenter du vil ansette. Det er opp til deg å velge hvordan du vil disponere timene du har fått vedtak på.

Hvem er Privat Omsorg Nord?

Privat Omsorg Nord ble startet i 2001. I 2014 ble vi valgt og godkjent som tilbyder av BPA-tjenester. Våre ansatte er alle hjemmehørende i regionen og har lang og bred erfaring med personlig assistanse. I 2019 byttet vår BPA-avdeling navn til BPA NORD. Vi tilbyr Brukerstyrt personlig assistanse i følgende kommuner: Tromsø, Karlsøy, Narvik, Harstad, Kvæfjord, Kautokeino og Alta. Flere kommuner kommer etterhvert. Dette er viktig for oss:

 • Arbeidsledere skal ha størst mulig frihet til å leve sitt eget liv.
 • Arbeidsledere disponerer sine timer etter egne ønsker.
 • Arbeidsledere skal til enhver tid oppleve at vi tilfredsstiller de krav som blir stilt til oss.
 • Våre BPA-assistenter skal trives i jobben og ha et godt og trygt arbeidsmiljø.
 • Våre BPA-assistenter skal føle seg verdsatt gjennom godt samarbeid og gode betingelser.
 • Vi tilbyr profesjonelle tjenester som kjennetegnes av riktig kompetanse, fleksibilitet og kort tjenestevei.
 • For mer info: se www.bpa-nord.no

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding